INFORMACJE O LICENCJI

legalne prawo jazdy do kupienia

Klasa B

Minimalny wiek: 18 lat

Wcześniejsze posiadanie innej klasy: nie jest wymagane

Ważność: Bez ograniczeń czasowych przed 2013 r., od 2013 r. prawo jazdy musi być odnawiane po 15 latach.

Włączenie: Klasa L, M

Pojazdy silnikowe – z wyjątkiem motocykli o maksymalnej dopuszczalnej masie nie większej niż 3,5 tony i nie więcej niż osiem miejsc siedzących oprócz miejsca kierowcy. Przyczepy mogą być przewożone pod warunkiem, że: maksymalna dopuszczalna masa przyczepy nie przekracza 750 kg lub maksymalna dopuszczalna masa przyczepy nie przekracza masy własnej pojazdu ciągnącego, a maksymalna dopuszczalna masa zespołu pojazdów nie przekracza 3,5 tony. kupię praw

o jazdy kat b.

Kategoria BE

Minimalny wiek: 18 lat

Wcześniejsze posiadanie innej klasy: Wymagana klasa B

Ważność: Bez ograniczeń czasowych

Włączenie: Klasa L, M

Zespoły pojazdów silnikowych kategorii B i przyczep przekraczające limity zespołów należących do kategorii B. Oba pojazdy mają łącznie większą dopuszczalną masę całkowitą niż 3,5 tony lub dopuszczalna masa całkowita przyczepy jest większa niż 750 kg i jednocześnie przekracza masę własną pojazdu ciągnącego lub gdy dopuszczalna masa całkowita przyczepy przekracza masę własną pojazdu ciągnącego.

W przypadku samochodów ciężarowych z hamulcami ciągłymi i niektórych pojazdów terenowych, obciążenie przyczepy nie może przekraczać 1,5-krotności maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu ciągnącego.

Klasa C1

Minimalny wiek: 18 lat

Wcześniejsze posiadanie innej klasy: Wymagana klasa B

Ważność: do 50 roku życia, następnie przedłużenie na 5 lat

Włączenie: Klasa L, M

Pojazdy silnikowe – z wyjątkiem motocykli – o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, ale nie większej niż 7,5 t i posiadające nie więcej niż osiem miejsc siedzących oprócz miejsca kierowcy. Można przewozić przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 750 kg. Wykorzystanie w komercyjnym transporcie towarów poniżej 21 roku życia dozwolone tylko do 7,5 t z.G. łącznie z przyczepą (EEC 3820/85 Art. 5). kupię pr

awo jazdy kat b.

Klasa C1E

Minimalny wiek: 18 lat

Wcześniejsze posiadanie innej klasy: Wymagana klasa C1

Ważność: do 50 roku życia, następnie przedłużenie na 5 lat.

Włączenie: Klasa BE

Zespoły pojazdów silnikowych kategorii C1 i przyczep o maksymalnej dopuszczalnej masie przekraczającej 750 kg. Maksymalna dopuszczalna masa przyczepy nie może przekraczać masy własnej pojazdu ciągnącego. Maksymalna dopuszczalna masa zespołu pojazdów nie może przekraczać 12 ton. k

upię prawo jazdy kat b.

Kategoria C

Minimalny wiek: 18 lat

Wcześniejsze posiadanie innej klasy: Wymagana klasa B

Ważność: 5 lat

Włączenie: Klasa C1, B, L, M

Pojazdy silnikowe – z wyjątkiem motocykli – o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i posiadające nie więcej niż osiem miejsc siedzących oprócz miejsca kierowcy. Można przewozić przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 750 kg. Wykorzystanie w komercyjnym transporcie towarów poniżej 21 roku życia dozwolone tylko do 7,5 t z.G. łącznie z przyczepą (EEC 3820/85 Art. 5).

Klasa CE

Minimalny wiek: 18 lat

Wcześniejsze posiadanie innej klasy: Wymagana klasa C

Ważność: 5 lat

Włączenie: Klasa C1E, BE i T, a także D1E w przypadku posiadania D1;

Zespół pojazdów silnikowych klasy C i przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 750 kg. kupię

prawo jazdy kat b.

Klasa D1

Minimalny wiek: 21 lat

Posiadanie wcześniej prawa jazdy innej klasy: Wymagana klasa B

Ważność: 5 lat

Włączenie: Klasa B, L, M

Pojazdy silnikowe – z wyłączeniem motocykli – przeznaczone do przewozu osób, posiadające więcej niż 8 miejsc siedzących i nie więcej niż 16 miejsc siedzących poza miejscem kierowcy. Można przewozić przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 750 kg. kupi

ę prawo jazdy kat b.

Klasa D1E

Minimalny wiek: 21 lat

Wcześniejsze posiadanie innej klasy: Wymagana klasa D1

Ważność: 5 lat

Włączenie: Klasa BE; w przypadku posiadania klasy C1 również C1E

Zespoły pojazdów silnikowych kategorii D1 i przyczep o maksymalnej dopuszczalnej masie przekraczającej 750 kg. Maksymalna dopuszczalna masa całkowita przyczepy nie może przekraczać masy własnej pojazdu ciągnącego.